K žádosti o Builder  práva se mohou vyjadřovat pouze tyto oprávněné osoby:

Hlavni.Majitel - KillerSlovakia
Spolu.Majitel - ArminLPCZ
Spolu.Majitel - zombies043